El Taller dels Sastres

L'Ajuntament d'Olot posa a disposició d'artesans, artistes i creadors, locals situats al voltant del carrer dels Sastres.

Objectiu: Reactivar l'activitat de la zona a través de la recuperació i dinamització de locals buits, i fomentar la instal·lació d'activitats de caràcter singular.

L'actuació forma part del Pla d'Integració d'Accions de Millora del Nucli Antic i és una prova pilot que preveu que es pugui anar ampliant.

Al Nucli Antic d'Olot
Forma de cessió: Contracte de subarrendaments de locals arrendats per l'Ajuntament
Impulsors: Ajuntament d'Olot DinamiG amb la col·laboració de l'Associació La Iera

Agenda